Werkwijze

Een eerste telefonisch kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Dit gesprek is puur bedoeld om kennis te maken. Als de persoonlijke klik en het vertrouwen wederzijds aanwezig is wordt een afspraak gemaakt voor het intake gesprek. Je ontvangt daartoe een vragenlijst. Tijdens het intake gesprek (samen met ouder(s)/verzorgers en kind) wordt uitgebreid inhoudelijk op de situatie ingegaan en het gewenste resultaat afgestemd. Ik kijk daarbij wat het kind zelf aangeeft. Het is belangrijk dat je kind vrijwillig komt en gemotiveerd is, opgelegde begeleiding werkt averechts. Op basis van het intake gesprek wordt een beknopt persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. Na goedkeuring van het begeleidingsplan vindt de begeleiding 1 op 1 met het kind plaats, gedurende een vooraf afgesproken tijdsinvestering. Bijvoorbeeld iedere week op een vast tijdstip gedurende enkele maanden. Evaluatiegesprekken vinden halverwege het traject en aan het einde van het traject plaats. Intentie is dat na een kort traject van 5 tot 10 sessies het kind zo snel mogelijk op eigen kracht verder kan.

Methodieken
Er wordt gewerkt met gesprekjes, (rollen)spel, creatieve middelen (tekenen, boetseren), bewegings- en ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, kindermindfulness en visualisaties. Daarnaast werk ik met de psychofysieke weerbaarheid en sociale competentietraining Rots & Water en Kids Skills. Kids Skills gaat er vanuit dat er geen ‘probleem’ bij het kind is maar een vaardigheid die geleerd mag worden. Nare herinneringen waar lastig vat op te krijgen is maar die wel onbewust blokkerend meespelen in het hier en nu behandel ik met Mind Eye Power (geïnspireerd op psychologische traumaverwerking en imaginaire exposure zoals EMDR). Er is een hoop flexibiliteit en persoonlijke aandacht. Middels het individueel begeleidingsplan wordt er voor ieder kind maatwerk geleverd, door in te spelen op wat hem of haar aanspreekt en wat hij/zij nodig heeft.

Thema’s

~ Omgaan met hoogsensitiviteit en prikkelovergevoeligheid, leren ontspannen
~ Vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde in specifieke situaties
~ Omgaan met (te) sterke emoties; verdriet, boosheid, angst, onzekerheid enz.
~ Omgaan met onbegrepen klachten, niet lekker in het vel zitten
~ Omgaan met pesten, grenzen stellen, weerbaarheid, focus en concentratie,
zelfvertrouwen en voor jezelf opkomen (Rots & Watertraining)

⇒ Maak een afspraak

 Blauwe Aap – Coaching & Training – Spontaan in balans! │Hazepad 56 │3766 JV │ Soest │ 06-10671222 │KvK: 57429685 │BTW: NL182248690B01