Werkwijze

Kind staat centraal

Bij Blauwe Aap staat de de hulpvraag van het kind centraal. Niet het probleem is het uitgangspunt maar het gehele kind met alles wat zich daarbij laat zien. Oplossingen worden met en door het kind gevonden. De eigen talenten worden op een aansprekende en effectieve wijze samen ontdekt en ingezet om zo een positieve verandering in de situatie te creëren. Zo kan jouw kind zich verder ontwikkelen op mentaal, emotioneel en fysiek gebied. Tijdens mijn begeleiding schep ik de juiste voorwaarden zodat jouw kind weer in beweging kan komen, inzicht krijgt en een groeistap maakt. Je kind ervaart (weer) zijn of haar kracht en talenten en ontwikkelt daardoor meer (zelf)vertrouwenEn voelt de eigenheid en spontaniteit die – net als bij de vrolijke Blauwe Aap – van nature bij hem of haar hoort.

Aanmelden

Een eerste telefonisch kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. Dit gesprekje is puur bedoeld om kennis te maken. Als de persoonlijke klik en het vertrouwen aanwezig is, maken we een afspraak voor het intake gesprek in de praktijk in Soest of Blthoven. Tijdens het intake gesprek (samen met ouder(s)/verzorgers en kind) gaan we uitgebreid inhoudelijk op de situatie in en stemmen we het gewenste resultaat van het traject af. Je ontvangt daartoe van tevoren een vragenlijst. De hulpvraag kunnen we natuurlijk ook samen tijdens het intake gesprek helder krijgen. Ik kijk ook wat het kind zelf aangeeft.

Voor het slagen van een traject is het van essentieel belang dat je kind zélf een hulpvraag heeft. Opgelegde begeleiding van ouders of verzorgers werkt averechts bij het kind. Het formuleren van de hulpvraag doen we als dat nodig is samen in het intakegesprek, maar je kind moet zelf gemotiveerd zijn om te komen.

Op basis van het intake gesprek schrijf ik een beknopt persoonlijk begeleidingsplan (1 A4). Na goedkeuring van het begeleidingsplan vindt de begeleiding 1-op-1 met het kind plaats, gedurende een vooraf afgesproken tijdsinvestering. Bijvoorbeeld iedere week of om de week, op een vast tijdstip, gedurende enkele maanden. Evaluatiegesprekken vinden naar wens halverwege het traject en altijd aan het einde van het traject plaats. Intentie is dat na een kort traject van 5 tot 10 sessies het kind genoeg handvatten heeft en zo snel mogelijk op eigen kracht verder kan.

Methodieken

Er is een hoop flexibiliteit en persoonlijke aandacht. Middels het individueel begeleidingsplan wordt er voor ieder kind maatwerk geleverd door in te spelen op wat je kind nodig heeft. Er wordt gewerkt met (rollen)spel, gesprekjes, creatieve middelen (beeldentaal van het tekenen en boetseren), bewegings- en ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, kindermindfulness en visualisaties en EFT. Daarnaast werk ik met de psychofysieke weerbaarheid en sociale competentietraining Rots & Water en Kids Skills. Kids Skills gaat er vanuit dat er geen ‘probleem’ bij het kind is maar een vaardigheid die geleerd mag worden. Bij nare ervaringen en herinneringen waar lastig vat op te krijgen is, bijvoorbeeld pesten of hondenangst, maar waar het kind wel last van blijft houden, kan Mind Eye Power ingezet worden. Dit zijn snelle oogbewegingen, geïnspireerd op psychologische traumaverwerking en imaginaire exposure zoals EMDR. De herinnering blijft bij het kind maar de emotionele lading is van het thema af.

Thema’s

~ Omgaan met hoogsensitiviteit en prikkelovergevoeligheid (HSP)
~ Vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde in specifieke situaties
~ Om leren gaan met emoties; boos, bang, blij en verdrietig
~ Ontwikkelen van een positiever zelfbeeld
~ Duidelijkheid in onbegrepen klachten, niet lekker in het vel zitten
~ Verwerken en loslaten van nare ervaringen waar het kind nog last van heeft (Mind Eye Power, snelle oogbewegingen, vaak al resultaat na 1 of 2 sessies)
~ Omgaan met pesten, grenzen stellen, weerbaarheid, focus en concentratie,
zelfvertrouwen en voor jezelf opkomen (Rots & Watertraining)

Blauwe Aap – Coaching & Training – Spontaan in balans! │Hazepad 56 │3766 JV │ Soest │Centrum de Linde – Jachtlaan 15 │ 3721 CA │Bilthoven │ KvK: 57429685