Rots & Water Training speciaal voor meisjes

Marjolein uit Soest, 10 jaar: "Het gaat na de Rots & Water lessen beter met mij. Ik heb mezelf leren kennen. Als iemand nu maar doorgaat zeg ik: "Nee!" Soms vind ik het nog lastig. Ik ben wel gegroeid met hoe ik vroeger was. Bijvoorbeeld als iemand iets van me wil, nu weet ik opeens gelijk vanbinnen: "Nee, sorry, dat wil ik niet!" En ik durf het nu te zeggen!"  

Rots en Water* heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van (seksueel) geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s. Diverse Rots & Water vaardigheden worden ingezet om meisjes en vrouwen te ondersteunen om vanuit eigen kracht in het leven te mogen, kunnen en durven staan. 

Waarom een Rots & Water Training voor uitsluitend meisjes?

Jongens en meisjes verschillen nu eenmaal en hebben een andere ontwikkelingsweg te gaan. Waar het bij jongens vaak draait om hun grote hoeveelheid fysieke energie en kracht te leren kanaliseren en beheersen, eerst na te denken voordat je iets doet, gaat het bij meisjes om precies het tegenovergestelde: sneller in actie komen in plaats van lang na te denken en ergens over te praten. Blauwe Aap is bevoegd om aan zowel jongens als meisjes Rots & Water Training te geven. Daarnaast heb ik de specialisatie training Rots & Water voor meisjes en vrouwen afgerond. Vandaar deze training alleen voor meisjes.

Aan bod komt:

• Bewustwording van het eigen lichaam, houding, emoties en reactiepatronen. • Je sterk voelen in je eigen lichaam, mogen en durven vertrouwen in jezelf en je eigen kracht. • Je kracht voelen, ervaren en die vanuit rust richting geven. • Ervaren dat je sterk bent en deze kracht leren omzetten in acties. • Het gebruik van mentale kracht verbonden met innerlijke kracht. • Omgaan met spannende situaties zonder het contact met jezelf te verliezen. • Eigen persoonlijk ruimte voelen en ervaren en deze ruimte mogen, kunnen en durven innemen. • Leren in actie te komen in ‘verlammende’ situaties Rots en Water maakt gebruik van een psychofysieke didactiek. Dit betekent dat startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en gesprekken. *bron: Gadaku Instituut       

Blauwe Aap - Coaching & Training – Spontaan in balans! │Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort │ Tel. 06-28250800 │ Openingstijden: dinsdag, woensdag & donderdag 10.00-17.30 uur │ KvK: 57429685