Werkwijze coachingtraject

Optimale persoonlijke aandacht

Bij Blauwe Aap staat de vraag van jouw kind centraal. Er is optimale persoonlijke aandacht waardoor ieder traject maatwerk is. Oplossingen worden met en door je kind gevonden. En talenten op een speelse manier ontdekt en in het leerproces gebruikt. Op die manier kan je kind een nieuwe ontwikkelingstap maken op sociaal emotioneel niveau en verbetert het zelfvertrouwen. Ik zie geen probleem maar een kans voor jouw zoon of dochter om, met een beetje hulp, zichzelf beter te leren kennen en nieuwe vaardigheden te oefenen. En dat doen we samen, via effectieve en leuke methodieken die jouw kind aanspreken.

Hoe coach ik?

Ik maak bij Blauwe Aap vooral gebruik van beweging en verbeeldingskracht.  En ook (rollen)spel, korte gesprekjes, creatieve middelen (tekenen, kleien en schilderen), visualisaties, kindermindfulness, The Work voor kinderen (negatieve gedachten), de helende reis voor kinderen (een soort spannend sprookje), Rots & Water (geen volledige training), talentenspelletjes, kaartspellen, Mind Eye Power, en Coaching Kinderbrein & Bewegen (balansoefeningen afgestemd op de breinontwikkeling).

 

Wanneer naar Blauwe Aap?

~ Omgaan met hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid (HSP-kindercoaching): lange voelsprieten!
~ Leren omgaan met (sterke) emoties: boos, bang, blij, bedroefd
~ Iets ingrijpends meegemaakt hebben zoals b.v. een scheiding, overlijden of pesten (Mind Eye Power)
~ Angst voor bijvoorbeeld honden, reizen met het vliegtuig, cito-toetsen, afzwemmen, alleen zijn (Mind Eye Power)
~ Duidelijkheid in onbegrepen klachten, niet lekker in vel zitten
~ Meer zelfvertrouwen in specifieke situaties
~ Meer weerbaarheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde voor kinderen die gepest worden of dit willen voorkomen (brugklas)
~ Nuchter en praktisch advies en begeleiding bij spiritueel begaafde kinderen  

Intakegesprek en vervolg

Een kennismakingsgesprekje is kosteloos en vrijblijvend. Dit gesprekje is bedoeld om te overleggen of ik iets voor jullie kan betekenen en of er een klik is. Aansluitend kunnen we een afspraak maken voor een persoonlijk intakegesprek in de praktijk in Amersfoort. Je ontvangt daartoe een intake vragenlijst. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. In het gesprek maken we rustig kennis en kijken we wat er aan de hand is. Ik vind het heel belangrijk dat je kind en jij/jullie zich veilig en gezien voelen. We gaan daarom uitgebreid op de situatie in en wat jullie willen bereiken. Ik heb geen oordeel en sta naast jullie. Alles wat je deelt blijft binnen de privacy van de praktijk.

Het intake gesprek is met je kind en (liefst) beide ouders of verzorgers en duurt een uur. Aan de hand van dit gesprek schrijf ik een beknopte samenvatting (1 A4). De vervolgsessies zijn daarna 1-op-1 met het kind en er is ook minstens één oudersessie (zonder kind). Insteek is dat er na een kort coachingstraject van 5 tot 10 sessies genoeg handvatten zijn om weer zonder coach verder te gaan. Aan het einde van het traject is er een gezamenlijk eindgesprek van een half uur om te evalueren en af te sluiten.

 

Nog even dit: Als je met je kind naar Blauwe Aap komt is het belangrijk dat je kind dat ook zelf wil. Opgelegde begeleiding werkt averechts. Je kind sluit zich af waardoor het traject niet kan slagen. Je kind moet dus zélf een hulpvraag hebben. Het formuleren daarvan doen we natuurlijk samen in het intake gesprek maar je kind moet ook zelf gemotiveerd zijn om naar Blauwe Aap te komen. In het geval van AD(H)D, ASS, ODD, CD of andere gedrags- en ontwikkelingsstoornissen verwijs ik je naar je huisarts om een geschikte zorgverlener te vinden. Er kan bij Blauwe Aap geen traject gevolgd worden omdat dit niet mijn expertise is.

 

Corona preventie

Blijf alert op ziekte symptomen bij jouzelf of je kind. Als je kind volgens de Corona regels (nog) niet naar school mag, kan het ook niet naar Blauwe Aap komen!

Verder geldt het volgende in de praktijk:

1. Bij (lichte) verkoudheidsklachten, keelpijn, hoest e.d. van jou of je kind gaat de sessie niet door. Dit geldt natuurlijk ook voor mij als coach/trainer. Als ik constateer dat je kind enige verkoudheidsklachten heeft, bel ik je en vraag je je kind direct op te halen.
2. Voor de sessie wassen we de handen 
3. Er wordt tijdens de sessies zoveel mogelijk rekening gehouden met 1,5 meter afstand.  
4. We trainen/coachen bij mooi weer lekker buiten op het grote grasveld voor het Eemklooster.
5. Ouders blijven tijdens de sessie wachten in de wachtruimte  
6. De oudergesprekken vinden ook met 1,5 meter afstand plaats. Bij de intakes is er plaats voor 1 begeleidende ouder (dit was 2). Eventuele zusjes en broertjes kunnen er helaas niet meer bij zijn.

Blauwe Aap – Coaching & Training – Spontaan in balans! │Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort │ Tel. 06-28250800 │ Openingstijd: woensdag 10.00-17.30 uur │ KvK: 57429685