Werkwijze

Persoonlijke aandacht

Bij Blauwe Aap staat de vraag van jouw kind (vanaf 8 jaar en ouder) centraal. Er is optimale persoonlijke aandacht, waardoor ieder traject maatwerk is. Oplossingen worden met en door je kind gevonden. En talenten op een speelse manier ontdekt en ingezet. Het zelfvertrouwen van je kind wordt hierdoor vergroot, want het ervaart dat het zelf oplossingen op problemen kan bedenken en uitvoeren. Je kind doet een positieve, fijne ervaring op bij Blauwe Aap. En maakt zo een nieuwe ontwikkelingstap op sociaal emotioneel niveau.

Nieuwe vaardigheden

Ik zie geen probleem maar een kans voor jouw zoon of dochter om, met een beetje hulp, zichzelf beter te leren kennen en nieuwe vaardigheden te oefenen. En dat doen we samen, via effectieve en leuke methodieken die jouw kind aanspreken! Ik sluit altijd aan bij de belevingswereld en voorkeuren van jouw kind of jongere.

Hoe coach ik?

Ik maak bij Blauwe Aap vooral gebruik van beweging, lichaamsbewustzijn en verbeeldingskracht (visualisatie). En ook (rollen)spel, korte gesprekjes, creatieve middelen (tekenen, kleien en schilderen),  kindermindfulness ('Kikker zit stil'), The Work voor kinderen (negatieve gedachten), de helende reis voor kinderen (een soort spannend sprookje), Rots & Water weerbaarheidsoefeningen, talentenspelletjes, kaartspellen, Mind Eye Power Methode en Coaching Kinderbrein & Bewegen (balansoefeningen en massages afgestemd op de breinontwikkeling). 

Waar kan Blauwe Aap bij helpen?

~Hoogsensitiviteit overprikkeling (een vol hoofd) oftewel hooggevoeligheid, handvatten en advies op maat (HSP-kindercoaching), Kinderen leren herkennen wat er in hun lijf gebeurt, handvatten voor ouders omtrent werking van het brein en zenuwstelsel
~ Emotieregulatie: leren omgaan met (sterke) emoties: boos, bang, blij, bedroefd enz.
~ Iets ingrijpends meegemaakt hebben zoals b.v. een echtscheiding van ouders, een overlijden of gepest zijn, waarbij inzet van een kinderpsycholoog te zwaar of niet nodig is (Mind Eye Power Methode)
~ Angst voor bijvoorbeeld honden, reizen met het vliegtuig, een spreekbeurt houden, cito-toetsen, afzwemmen, slapen, alleen zijn (Mind Eye Power Methode)
~ Duidelijkheid in onbegrepen klachten, niet lekker in vel
~ Meer zelfvertrouwen in specifieke situaties
~ Weerbaarheidstraining, zelfvertrouwen en eigenwaarde voor kinderen die gepest worden of dit willen voorkomen (brugklas), je kind sterker en assertiever maken met mindset en Rots & Water Training (oefeningen op maat)
~ Nuchter en praktisch advies en begeleiding bij spiritueel/mediamiek (intuïtief) begaafde kinderen

Wat biedt Blauwe Aap niet?

Coaching ondersteunt de ontwikkeling van je kind. Maar als je kind een (mogelijke) ontwikkelingsstoornis of psychiatrische diagnose  heeft, is er meer nodig dan coaching en kan ik je helaas niet helpen. Blauwe Aap stelt geen diagnoses en coaching is geen jeugdhulpverlening. Jeugdhulpverlening wordt ingeschakeld bij complexe gezinsproblematiek en/of (mogelijke) diagnoses van je kind binnen de autismespectrumstoornissen (ASS), ontwikkelingsstoornissen en/of andere psychiatrische problematiek zoals ADHD, hechtingsstoornissen, trauma, ODD en OCD. Vraag in dit geval, bijvoorbeeld bij A(D)HD), je huisarts om een verwijzing naar een geschikte zorgverlener.

Intakegesprek en vervolg

Persoonlijk kennismaken is altijd kosteloos en vrijblijvend. In dit gesprekje kunnen jij en je kind vragen stellen, kijken of er een klik is en welk traject aansluit. Aansluitend kunnen we een afspraak maken voor een persoonlijk intakegesprek. Je ontvangt daarvoor een intake vragenlijst. In het gesprek maken we rustig kennis en kijken we wat er aan de hand is. Ik vind het belangrijk dat je kind en jij/jullie zich veilig en gezien voelen. We gaan daarom uitgebreid op de situatie in en wat jullie willen bereiken. Ik heb geen oordeel en sta naast jullie. Alles wat je deelt blijft binnen de privacy van de praktijk.

Het intake gesprek is met ouder(s) en kind en duurt een uur. Aan de hand van dit gesprek schrijf ik een korte samenvatting met het coachingsdoel en indicatie van het aantal benodigde sessies. De sessies zijn daarna 1-op-1 met het kind, waarbij als je kind dit prettig vindt, de ouder(s) ook aanwezig is. Kinderen nemen heel veel over van hun ouders (gedragspatronen) en spiegelen hen. Er is in het traject daarom ook altijd minstens één oudersessie. Jij en je kind horen immers bij elkaar.

Goed om  te weten

Je kind krijgt na de sessie 1 oefening mee om het geleerde thuis en/of op school eigen te maken.

Zonder ook thuis dagelijks 10 minuutjes te oefenen samen met je kind, profiteert je kind niet van de coaching en heeft het geen zin om te starten. Voldoende tijd en rust hiervoor is belangrijk.

Als je kind naar Blauwe Aap komt is het belangrijk dat het  ook zelf wil en openstaat voor coaching. Opgelegde begeleiding door ouders werkt averechts omdat je kind zich dan afsluit.

Bij Blauwe Aap zijn 5 tot 10 coachingsessies vaak al voldoende voor genoeg handvatten. Aan het einde van het traject is er een gezamenlijk eindgesprek van een half uur om samen te evalueren en af te sluiten.

Blauwe Aap - Coaching & Training – Spontaan in balans! │Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort │ Tel. 06-28250800 │ Openingstijd: di, woe & do 10.00-17.30 uur